نگهداری از ایستگاه های موبایل

با توجه به داشتن تیم مجرب و امکانات فنی و  تدارکاتی در بخشهای مختلف مانند:کارشناسان تغذیه نیرو ، کارشناسان تاسیات حرارتی ، دکل بند ، خودروهای کمک دار و.....
این شرکت توانایی نگهداری و بهسازی انواع ایستگاهای موبایل را دارا بوده و آمادگی ارائه راه کارها ی جامع جهت بالا دفتن کیفت شبکه را دارد .

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان