نگهداری فیبر نوری

یکی از اصلی ترین خدمات مهندسی  این شرکت در زمینه نگهداری شبکه های فیبر نوری شهری ، استانی و بین استانی می باشد شرکت دامون ارتباطات به عنوان پیمانکار از سال 1389 بالغ بر 500 کیلومتر فیبر شبکه زیرساخت کشور را نگهداره نموده و با کاهش قابل توجه قطعی ها کمک به بالا بوردن شبکه مخابراتی کشور و بین الملل کرده است
در بخش نگهداری نیز  داشت پرسنل متخصص و تجهیزات به روز در سطح جهانی  از نقاط قوت این شرکت بوده است

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان