اجرای پروژه های فیبر نوری

یکی ازتوتمندیهای شرکت دامون ارتباطات ایرانیان اجرای پروژهای خطوط انتقال بر بستر   فیبر نوری  می باشد این شرکت با داشتن کادر مجرب و متخصص یکی از بزرگترین شرکتهای مجری  فیبر نوری در کشور است


کلیه مراحل اجرای پروژه ها شامل
کانال سازی
مفصل بندی
نصب وآرایش OCDF
راه اندازی OTDL
و ...
این شرکت این شرکت با داشتن تجهیزات لازم مانند فیوژن – OTDR- ون مفصل بندی  و ... توانایی اجرای سریع پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد .
اجرای پروژه های متعدد برای دانشگاه ها و بانک ها و نهاد های دولتی در سالهای اخیر نشان دهنده تجربه بالا و تخصص شرکت می باشد

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان