اجرای پروژه های فیبر نوری

یکی ازتوتمندیهای شرکت دامون ارتباطات ایرانیان اجرای پروژهای خطوط انتقال بر بستر   فیبر نوری  می باشد این شرکت با داشتن کادر مجرب و متخصص یکی از بزرگترین شرکتهای مجری  فیبر نوری در کشور است

Read more

پروژه های انجام شده

  لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت دامون ارتباطات ایرانیان

Read more

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان